Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» ιδρύθηκε το 1995 από την Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδος και τοπικούς ποντιακούς συλλόγους.

Η απόφαση για τη δημιουργία του προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπισθούν με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο τα έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. οι οποίοι την περίοδο εκείνη έφθαναν μαζικά στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των γενικότερων ανακατατάξεων που σημειώνονται στην τότε Σοβιετική Ένωση.

Με την πάροδο των χρόνων και την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, ο φορέας επέκτεινε τη δραστηριότητα του και σε άλλες από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που με στόχο πάντα την καταπολέμηση της κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας.

Δράση

Ο ΝΟΣΤΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν στο κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Μορφή

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και έχει πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Δείτε το καταστατικό μας εδώ.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο Νόστος

Μετά από την ψηφοφορία που διατελέστηκε κατα την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ της Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο Νόστος, την 17η Μαΐου 2022, στα γραφεία του οργανισμού επί της οδού Μετσόβου 30, Αθήνα, η σύσταση του Δ.Σ είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Λεσγίδης Παναγιώτης
  • Αντιπρόεδρος: Κουλαξουζίδης Νικόλαος
  • Γ. Γραμματέας: Ερμίδου Γεωργία
  • Ταμίας: Σαββίδης Ιωάννης
  • Ειδικός Γραμματέας: Λαζαρίδης Παναγιώτης του Διαμαντή
  • Μέλος: Λαζαρίδης Χαράλαμπος (Χάρης)
  • Μέλος: Κωνσταντινίδης Παύλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού ψηφίζεται από τους Ποντιακούς Συλλόγους με υποβολή προτάσεων και αυτοπροτάσεων και με μυστική ψηφοφορία.

Στελέχωση

Ο φορέας είναι στελεχωμένος από μια ομάδα νέων αλλά και περισσότερο έμπειρων συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων (κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί). Απασχολεί επίσης ειδικούς διαμεσολαβητές (mediators) που προέρχονται από τις ομάδες με τις οποίες δουλεύουμε και είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η αγάπη για το αντικείμενο τους αλλά και η διάθεση για συνεχή εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ώστε να γίνονται περισσότερο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους.

Απολογισμοί έργου

Οικονομικοί Απολογισμοί