Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Αθηναίων

Με το συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚεΔιΒΜ 2 ΙΕΚΕΠ) και την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2014 το πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Δήμο Αθηναίων». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και εκτείνεται μέχρι τον Οκτώβριο 2015.

Οι στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού δράσεων για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Αθήνα, καθώς και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής αξιοποίησής της από το Δήμο, προκειμένου αθηναϊκές επιχειρήσεις να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις όπως η κατάρτιση στελεχών και η εξατομικευμένη συμβουλευτική επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά εργαλεία όπως ο Ηλεκτρονικός Κόμβος Αλληλοβοήθειας, δημιουργία μεθοδολογίας και καλών πρακτικών ώστε οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να εφαρμόσουν το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να έχουν στη διάθεσή τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για να το καταφέρουν.

 

Προγράμματα επιμόρφωσης, διάρκειας 15 ωρών το καθένα, για συνολικά 1.000 άτομα το Μάιο και τον Ιούνιο – Δελτίο Τύπου 06-05-2015

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης 18 Μαΐου 2015 με Θέμα: «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σε συνθήκες κρίσης. Ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»
Πρόγραμμα Ημερίδας

Δελτίο Τύπου 26-03-2015
Δελτίο Τύπου 11-03-2015
Δελτίο Τύπου 17-11-2014

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα