Δικαίωμα στη Στέγη και στην Εργασία

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, σε συνεργασία μα την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικών Παρεμβάσεων «ΜΙΤΟΣ» υλοποιούν το έργο «Δικαίωμα στη Στέγη και στην Εργασία» που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Κοινός στόχος της συνεργασίας μας είναι η παροχή συνδυασμού ποιοτικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση των προβλημάτων που υφίσταται το άτομο που έχασε τη στέγη του. Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των αυτόνομων στεγαστικών λύσεων ως μέσου που διευκολύνει την (επαν)ένταξη στην εργασία και τελικά στην κοινωνία, συγκροτώντας έτσι ένα μηχανισμό που δίνει στο άτομο την ευκαιρία να ξεφύγει από την παγίδα της ανατροφοδοτούμενης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την παροχή στέγασης σε συνδυασμό με υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής στήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής για 15 άτομα. Η στέγαση πραγματοποιείται σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, με παραχώρηση βασικού οικιακού εξοπλισμού και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και υποστήριξη για την επίλυση άμεσων ζητημάτων που πιθανόν εκκρεμούν για τα ωφελούμενα άτομα. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι/ες λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ατομική (και οικογενειακή) ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προετοιμασία για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και υπηρεσίες ενημέρωσης – πληροφόρησης – νομικής στήριξης, με τελικό σκοπό την μετάβαση στην αυτόνομη καθημερινότητα, στην κοινωνία και στην εργασία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν 15 άτομα, μεμονωμένα ή σε οικογένεια, που

  • φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
  • έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από Κοινωνική Υπηρεσία δήμων ή Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και παραπέμπονται στο Σχέδιο με τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες.

 

fhmhfdmdgmdm

Category
Ολοκληρωμένα