Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο «ΜΕΛΛΟΝ»

Mε τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος «Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα» – Supporting Organizations that assist migrant asylum seeking population in Greece (SOAM) ξεκίνησε τη λειτουργία της η Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο «ΜΕΛΛΟΝ».

Από τον Οκτώβριο του 2013, όταν δημιουργήθηκε, το ΜΕΛΛΟΝ φιλοξενεί 60 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά και 14 μητέρες με ανήλικα παιδιά σε χωριστούς ορόφους του ίδιου κτιρίου για εξάμηνο περίπου διάστημα ανά άτομο. Τα φιλοξενούμενα άτομα έχουν όλα καταθέσει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, φιλοξενούνται μέχρι να κριθεί η αίτησή τους από τις αρμόδιες αρχές.

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο ξενώνας ΜΕΛΛΟΝ περιλαμβάνουν:

  • Φιλοξενία ανήλικων, ασυνόδευτων παιδιών 5 έως 17 ετών, καθώς και μονογονεϊκών μητέρων
  • Κάλυψη των πρωταρχικών ανθρωπίνων αναγκών και δικαιωμάτων των παιδιών
  • Καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας
  • Ψυχο-κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη
  • Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας και η ενισχυτική διδασκαλία
  • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της προσωπικότητας και την προσωπική ανάπτυξη μεγάλων και μικρών
  • Προετοιμασία για την απασχόληση, σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Σύσφιξη των σχέσεων στην τοπική κοινότητας και η ευρύτερη κοινωνική συνοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα