Δραστηριότητες Πολιτισμικής Ένταξης – Γνωρίζουμε την Ελλάδα

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης «Δραστηριότητες πολιτισμικής ένταξης – Γνωρίζουμε την Ελλάδα» που υλοποιεί ο ΝΟΣΤΟΣ (Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) υλοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού σε χώρους πολιτισμού της Αθήνας.

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι η γνωριμία – εξοικείωση των παιδιών με το ιστορικό – πολιτισμικό περιβάλλον της Αθήνας ως μέσον για την ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» αυτονομίας, δημιουργικότητας, κριτικής σκέψης, αισθήματος ανήκειν, κοινωνικών δεξιοτήτων και εμπειριών ζωής. Σκοποί του Σχεδίου Δράσης είναι η ενδυνάμωση και η εμψύχωση των παιδιών και η καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους.

Οι δραστηριότητες του Σχεδίου απαντούν στην αντικειμενικά διαπιστωμένη έλλειψη πρόσβασης σε μορφωτικά – πολιτιστικά αγαθά της πρωτεύουσας που έχουν παιδιά και νέοι/ες με μεταναστευτική βιογραφία από τις περιοχές Ασπροπύργου, Λαυρίου, Αθήνας, Καλλιθέας και Ταύρου.

Μεταξύ των χώρων στους οποίους θα διεξαχθούν οι δραστηριότητες είναι και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού, το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και το Μουσείο Παιδικής Τέχνης.

 

Δελτίο Τύπου δραστηριοτήτων Δεκεμβρίου 2007
Δελτίο Τύπου δραστηριοτήτων Ιανουαρίου 2008
Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μουσεία και χώρους πολιτισμού της Αθήνας

 

 

Η ενέργεια εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης «Δραστηριότητες Πολιτισμικής Ένταξης – Γνωρίζουμε την Ελλάδα» του έργου «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)» του Μέτρου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα