Παροχή ΣΥΥ κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Νομό Αττικής

Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν!

Ο Νόστος συμβάλλει ουσιαστικά στην κινητοποίηση ατόμων ούτως ώστε να δραστηριοποιηθούν και να ασχοληθούν ενεργά με την κοινωνική και επαγγελματική ζωή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού» οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Απασχόλησης του Νόστου βοηθούν τους/τις εξυπηρετούμενους/ες να διασαφηνίσουν τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους τους.

Η εμπειρία δείχνει ότι όλα τα άτομα που πήραν μέρος στο πρόγραμμα μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις προτάσεις του και να βρουν δουλειά που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσδοκίες τους. Μάλιστα τη διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο κατάλληλος προσανατολισμός ενθαρρύνει τους επωφελούμενους να μην αναζητούν οποιαδήποτε εργασία, αλλά εκείνη την εργασία που τους ταιριάζει, αλλά και για την οποία υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα.

Άτομα που μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:

 • Παλιννοστούντες
 • Πρόσφυγες
 • Μετανάστες
 • Ειδικές Κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό Αποκλεισμό
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
 • Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

Διαδικασία Συμμετοχής στις ομάδες – δράσεις του Νόστου:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφτούν τον Τοπικό Ο.Α.Ε.Δ. να εκδώσουν κάρτα ανεργίας και παραπεμπτικό για το πρόγραμμα ΣΥΥ που υλοποιεί ο Νόστος

Δραστηριότητες που υλοποιεί η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο «ΝΟΣΤΟΣ» στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης:

 • Ομάδες Βελτίωσης Γλωσσικών/Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων. (Θεματικές: Η επαφή με τις Δημόσιες Υπηρεσίες/ Η τηλεφωνική επικοινωνία στην αναζήτηση εργασίας/ τεχνικές αυτοπαρουσίασης/ επικοινωνιακές Δεξιότητες στην συνέντευξη επιλογής Ασκήσεις απόδοσης νοήματος στην Ελληνική γλώσσα
 • Η χρήση Η/Υ (πλοήγηση στο internet σε αγγελίες και επιχειρήσεις) ως μέσο εύρεσης εργασίας
 • Εργαστήρι Απασχόλησης: Κάθε Τετάρτη 13.00-15.00 οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις τρέχουσες αγγελίες και με την ενθάρρυνση των εργασιακών συμβούλων, να επικοινωνήσει, να ενημερωθεί ή να κλείσει ραντεβού με κάποιον εργοδότη
 • Ομάδες Επιχειρηματικότητας
 • Και άλλες ομάδες ανάλογα με τα αιτήματα και τις ανάγκες των ωφελουμένων

 

 

Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” (Μέτρο 1, Άξονας 2) για το Σχέδιο Δράσης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών , με τίτλο «Παροχή ΣΥΥ κατά της Ανεργίας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Νομό Αττικής». Χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργειο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα