Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τις ΜΚΟ και τους Συλλόγους Μεταναστών

Το 2009 το ΕΤΕ χρηματοδότησε τη δημιουργία Οδηγού όπου καταγράφηκαν οργανώσεις και σύλλογοι που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης (το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τη ΜΚΟ Praksis, τον Ελληνοαλβανικό Σύνδεσμο Φιλίας «Σωκράτης» και την Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος.

Σήμερα το ΕΤΕ χρηματοδοτεί

  • την ανανέωση και συμπλήρωση των στοιχείων ώστε να καταγραφούν οι καινούριες οργανώσεις και όσες αλλαγές έχουν συμβεί σε όλη την Ελλάδα
  • τη δημιουργία Δικτυακής Πύλης μέσω της οποίας οι οργανώσεις και οι σύλλογοι θα διασφαλίζουν την ευρύτατη γνωστοποίηση του έργου και των δράσεων τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις δικτύωσης και συνεργασίας

Παίρνουμε τη σκυτάλη και συνεχίζουμε!

Η Δικτυακή Πύλη θα εξασφαλίσει

  • την έγκυρη πληροφόρηση για τις ΜΚΟ και το έργο τους
  • την επικοινωνία και δικτύωση μεταξύ των φορέων του δημόσιου και του μη κυβερνητικού τομέα.

Το έργο έχει αναλάβει η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ σε συνεργασία με τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας-Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου 1.1./09 “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τις ΜΚΟ και τους Συλλόγους Μεταναστών”.

 

 

Η Δράση 1.1/09: “Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και τους Συλλόγους Μεταναστών” συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους

Διάρκεια

2021 - 2024

Συνεργάτες

Χρηματοδότηση

Category
Ολοκληρωμένα