Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο

Με συντονιστή το ΝΟΣΤΟ και σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ (χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), λειτουργεί από το Δεκέμβριου του 2011 μέχρι σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας οικογενειών αιτούντων άσυλο συνολικής δυναμικότητας 70 ατόμων.

Εκτός από την καθημερινή διατροφή και στέγαση, στον Ξενώνα λειτουργεί ολοκληρωμένη ψυχο – κοινωνική υπηρεσία, η οποία αντιμετωπίζει τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των ενοίκων, παρέχει υποστηρικτικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανώνει τις δράσεις εκείνες που ομαλοποιούν το διάστημα της εδώ παραμονής τους και υποβοηθούν τόσο την προσωρινή τους ένταξη όσο και την διαχείριση της ενδεχόμενης αλλαγής (αρνητική απάντηση στο αίτημά τους). Παράλληλα, προωθείται η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα μειονοτήτων μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις δικτύωσης (επιχειρήσεις, σχολεία, ενορίες) προκειμένου να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα. Τα περισσότερα από τα μέλη που φιλοξενούνται στον Ξενώνα είναι ανήλικα παιδιά (περίπου 35 παιδιά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή) και αποτελούν μέλη μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών. Επιπλέον δράσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από το δίκτυο των εθελοντών των φορέων, είναι η θεατρική αγωγή των παιδιών, η ενισχυτική τους διδασκαλία (κατόπιν ενεργειών της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας όλα τα παιδιά είναι ενταγμένα στο σχολικό σύστημα), η δημιουργική απασχόληση των νηπίων και η εκμάθηση βασικών στοιχείων ελληνικής γλώσσας των ενήλικων γονέων τους.

jmd

fhmhfdmdgmdm

Category
Ολοκληρωμένα