Πρόγραμμα “Δικαίωμα στην Στέγη και στην Εργασία”

Ολοκληρωμένη Στήριξη Αστέγων – Πρόγραμμα “Δικαίωμα στην Στέγη και στην Εργασία”.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου εδώ.