Προκηρύξεις

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών, καλεί την εταιρεία σας να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με την  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την  «Προμήθεια Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Διαμερισμάτων και Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης» . ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 31/07/2023 και ώρα 14:00 μ.μ.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-για-την-Προμήθεια-Ηλεκτρικού-Εξοπλισμού-Διαμερισμάτων-και-Δομής-ΨΚΥDownload Παράρτημα-1-Όροι-ΑναφοράςΌροι-ΣυμμετοχήςDownload Παράρτημα-2-Γενικοί-Όροι-Σύμβασης-της-ΕΚΠΟΣΠΟ-ΝΟΣΤΟΣDownload Παράρτημα-3-Φόρμα-Εγγραφής-ΠρομηθευτήDownload Παράρτημα-4-Υπόδειγμα-Τεχνικής-ΠροσφοράςDownload Παράρτημα-5-Υπόδειγμα-Οικονομικής-ΠροσφοράςDownload ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων για το έργο «Επιχορήγηση ΝΠ Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου : Συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT I - TEEN SPIRIT II στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης των στεγαστικών προγραμμάτων για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830 και «ΕΣΤΙΑ 2021», με MIS 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA». ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτιμήσεων Ακινήτων». Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Τρίτη 04/10/2022, 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022, με MIS 5183830 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 200 Διαμερισμάτων». ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη 10/10/2022, 14:00...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης - Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών», κατά την ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. Η Δράση χρηματοδοτείται...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο υλοποίησης του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία «EΣTIA 2022», με MIS 5183830, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής & Μεταφοράς Απορριμμάτων προς ΧYTA». Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Τρίτη 02/08/2022, 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Ειδών Κλειδαρά & Παροχή Υπηρεσιών...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 375...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών». ΝΕΑ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 18...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στα πλαίσια υλοποίησης του παρατεινόμενου έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εξοπλισμού" με αριθμό πρωτοκόλλου 2439/ESTIA 2021/14-02-2022. ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών: Πέμπτη 10/03/2022, 14:00 μ.μ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του παρατεινόμενου έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρότασή τους για την «Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου: "Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα: TEEN SPIRIT I - TEEN SPIRIT II"», στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου EΣTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5089162, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Διαμερισμάτων -...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης 11 Διαμερισμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 1390/ESTIA 2021/25-08-2021.. NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 1267/ESTIA 2021/03-08-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη, 24 Αυγούστου 2021, 14:00...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια με Leasing ενός (1) Επαγγελματικού Φορτηγού {Diesel Καινούργιο} και ενός (1) Φορτηγού Αυτοκινήτου τύπου Van {Diesel Καινούργιο}" με αριθμό...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 1176/ESTIA 2021/15-07-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 μ.μ. Χρονική...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Σκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 1177/ESTIA 2021/15-07-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021, 14:00 μ.μ. Χρονική Παράταση...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Επισκευής Στέγης" με αριθμό πρωτοκόλλου 1080/ESTIA2021/02-07-2021. NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021, 14:00 μ.μ. Χρονική Παράταση 3...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 944/ESTIA 2021/07-06-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 14:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 923/ESTIA 2021/03-06-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/06/2021 και ώρα 14:00...