Προκηρύξεις

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ρολών & Αντικατάστασης Τζαμιών" με αριθμό πρωτοκόλλου 810/ESTIA 2021/21-05-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 01 Ιουλίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ειδών Κλειδαρά & Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά" με αριθμό πρωτοκόλλου 809/ESTIA 2021/21-05-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 01 Ιουλίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Γραφικής Υλης - Αναλώσιμων Υλικών & Περιφερειακών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 795/ESTIA 2021/19-05-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 09/06/2021...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαρισμού & Λοιπών Καθαριστικών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 752/ESTIA 2021/12-05-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Περιφερειακών Συσκευών & Λοιπών Ειδών Πληροφορικής" με αριθμό πρωτοκόλλου 687/ESTIA 2021/29-04-2021 σε Ορθή Επανάληψη 4. Η...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης 23 Διαμερισμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 561/ESTIA 2021/12-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 26/04/2021 και ώρα...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 555/ESTIA 2021/09-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 23/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η προμήθεια...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Λευκών Ειδών και Στρωμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 538/ESTIA 2021/07-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 21/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Η...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Άρτου" με αριθμό πρωτοκόλλου 522/ESTIA 2021/06-04-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, 14:00 μ.μ. Η προμήθεια κατακυρώνεται στην...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Οικιακών Σκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 490/ESTIA 2021/30-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26/05/2021 και ώρα 14:00 μ.μ Η προμήθεια...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 410/ESTIA 2021/19-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δεύτερα, 26 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ξυλουργικών Ειδών και Παροχή Ξυλουργικών Εργασιών" με αριθμό πρωτοκόλλου 409/ESTIA 2021/19-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δεύτερα, 05 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού & Λοιπών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 368/ESTIA 2021/12-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Ξύλινων Δαπέδων Διαμερισμάτων" με αριθμό πρωτοκόλλου 358/ESTIA 2021/11-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, 14:00...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ηλεκτρικών Θερμαντικών Σωμάτων και άλλων Ηλεκτρικών Συσκευών" με αριθμό πρωτοκόλλου 340/ESTIA 2021/10-03-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 26 Μαρτίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Ειδών Κλειδαρά & Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά" με αριθμό πρωτοκόλλου 306/ESTIA 2021/03-03-2021. ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 20 Απριλίου...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης, Απολύμανσης & Μυοκτονίας" με αριθμό πρωτοκόλλου 274/ESTIA 2021/23-02-2021. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, 14:00...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν προσφορά για την Προμήθεια «Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων για το Έργο Teen Spirit I – Teen...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την "Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών" με αριθμό πρωτοκόλλου 263/ESTIA 2021/19-02-2021. NEA Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021,...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Διαμερισμάτων με αριθμό πρωτοκόλλου 099/ESTIA 2021 /22-01-2021, σε Ορθή Επανάληψη...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων που λειτουργούν για το έργο Teen Spirit I – Teen Spirit II, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, έπειτα από την ΕΜΠ. Αρ. Πρωτ.: 1078/29-12-2020 Επιστολή της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την...

Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Διατροφικών Ειδών με αριθμό πρωτοκόλλου 073/ESTIA 2021 / 18-01-2021 σε Ορθή...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για δύο δομές ασυνόδευτων ανήλικων που λειτουργούν στο πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου Teen Spirit I – Teen Spirit II» με MIS ΟΠΣ 5021466, το οποίο υλοποιεί ο φορέας, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω», με κωδικό ΟΠΣ 5069255 το οποίο υλοποιεί ο φορέας, χρηματοδοτούμενο από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με Υπεύθυνη Αρχή την...

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου «ESTIAII: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία», το οποίο υλοποιεί ο φορέας, με MIS (ΟΠΣ) 5070563, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του ταμείου «Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του...