Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού για το TEEN SPIRIT

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού για το TEEN SPIRIT

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Εκπαιδευτικού
(Δάσκαλου/ας ή Φιλόλογου) για τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Teen Spirit I και Teen SpiritII