Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το “16 Plus”

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το “16 Plus”

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού/ής
Λειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών
και άνω