Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Συντονιστή (Κοινωνικού Λειτουργού) Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Συντονιστή (Κοινωνικού Λειτουργού) Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Συντονιστή/στριας
(Κοινωνικού/ής Λειτουργού) της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της
Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ