ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Αναζήτηση αναδόχου για ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση του ΕΚΚΕ για την Ανάπτυξη και Διάχυση της ΕΚΕ στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» Δράση: Π1.6 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Κόμβου Αλληλοβοήθειας, αναζητεί ανάδοχο με αντικείμενο την ανάπτυξη συστήματος κοινωνικής αλληλεγγύης που θα βοηθά στην δικτύωση επιχειρήσεων με κοινωνική ευαισθησία με κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την υποστήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές. Προσφορές μέχρι 19/12/2014.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.