Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών στο πλαίσιο του ΕΤΕ 2010

Ανακοινώνουμε ότι θα δεχτούμε προσφορές για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής», δράση 1.1./10 Υποέργο Ε Ήπειρος, Δ. Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα:

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τα δικαιώματα των μεταναστών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας (θεσμικό πλαίσιο, πρόσβαση, σχέση με δικαιώματα κλπ.).

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης & Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αποστολή των προσφορών στα κεντρικά γραφεία του ΝΟΣΤΟΥ από 15-20/04/2012.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ.