Παράταση – Πρόσκληση συμμετοχής ανέργων Αθηναίων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση

Πρόσκληση συμμετοχής ανέργων Αθηναίων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη «Κοινωνία Αθηνών».

Προσοχή – Παράταση προθεσμίας μέχρι 28/2/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε και τον ιστότοπο του προγράμματος www.athens-society.gr