Πρόσκληση συμμετοχής σε εργαστήριο Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης Συμβούλων Απασχόλησης

Eργαστήριο Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης Συμβούλων Απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης της Κ.Π. EQUAL.

Πρόσκληση

Δήλωση Συμμετοχής