ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά Ατόμων με Αποσκευές”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά Ατόμων με Αποσκευές”

Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο «Νόστος», στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2022 που θα οριστεί, έπειτα από υποβολή σε πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και το οποίο θα υλοποιεί ο φορέας, προσκαλεί τις εταιρείες να υποβάλουν την πρόταση τους για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά Ατόμων με Αποσκευές».

NEA Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 09/06/2022, 14:00 μ.μ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά Ατόμων με Αποσκευές”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την “Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Λεωφορείων για Μεταφορά Ατόμων με Αποσκευές”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα I – Όροι Αναφοράς/Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα II – Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ

Παράρτημα III – Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα IV – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς