ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, Επισκευές σε Ρολά και Πόρτες & Προμήθεια Συναφών Ειδών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, Επισκευές σε Ρολά και Πόρτες & Προμήθεια Συναφών Ειδών”

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, Επισκευές σε Ρολά και Πόρτες & Προμήθεια Συναφών Ειδών” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά, Επισκευές σε Ρολά και Πόρτες & Προμήθεια Συναφών Ειδών”

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 4: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ