ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά & Αντικατάσταση Τζαμιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά & Αντικατάσταση Τζαμιών»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά & Αντικατάσταση Τζαμιών” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RECOGNIZED REFUGEES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 15/6/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά & Αντικατάσταση Τζαμιών”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την “Παροχή Υπηρεσιών Κλειδαρά & Αντικατάσταση Τζαμιών”

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 4: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ