ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Καλοριφέρ Λαδιού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Καλοριφέρ Λαδιού»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Καλοριφέρ Λαδιού» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Πέμπτη 9/11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ITB) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Καλοριφέρ Λαδιού»

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 4: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ