ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την “Προμήθεια Επισκευής & Αντικατάστασης Στέγης”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την “Προμήθεια Επισκευής & Αντικατάστασης Στέγης”

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την “Προμήθεια Επισκευής & Αντικατάστασης Στέγης” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την “Προμήθεια Επισκευής & Αντικατάστασης Στέγης”

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 4: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 5: Όροι και Προϋποθέσεις Σύναψης Σύμβασης με την ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ