ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 15/09/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Παράταση Προσφορών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου»

Διευκρινίσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος με Αλλαγή Εταιρίας Παρόχου»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Γενικοί Όροι Σύμβασης

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς