ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Ασφάλιση Διαμερισμάτων/Κατοικιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Ασφάλιση Διαμερισμάτων/Κατοικιών»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Ασφάλιση Διαμερισμάτων/Κατοικιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

NEA Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τετάρτη 3/10/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Ασφάλιση Διαμερισμάτων/Κατοικιών»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Ασφάλιση Διαμερισμάτων/Κατοικιών»

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Γενικοί Όροι Σύμβασης

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα 5: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς

Διευκρινίσεις