ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RECOGNIZED REFUGEES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 27/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Μεταφοράς Οικιακού Εξοπλισμού»

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Γενικοί Όροι