ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RECOGNIZED REFUGEES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

ΝΕΑ Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Αποκατάσταση Διαμερίσματος από Πυρκαγιά»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 – Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 -Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 1: Όροι Αναφοράς – Όροι Συμμετοχής

Παράρτημα 2: Γενικοί Όροι Σύμβασης

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Πληροφορίες για τη Σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς

Διευκρινίσεις 1

Διευκρινίσεις 2

Διευκρινίσεις 3