ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος»

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ACCOMMODATION AND ASSISTANCE TO ASYLUM SEEKERS AND RELOCATION CANDIDATES» που έχει αναλάβει ο φορέας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών:

Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 16:00 μ.μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για την «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος»

Παράρτημα 1: Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 2: Σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα 3: Φόρμα Εγγραφής Προμηθευτή

Παράρτημα 4: Γενικοί Όροι