Προσωρινά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων

Προσωρινά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ενστάσεις: Τετάρτη 05/03/2013 έως Παρασκευή 07/03/2013 (δείτε περισσότερα στην ανακοίνωση).

Ανακοίνωση

Δομή Παροχής Συσσιτίου

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Κοινωνικό Φαρμακείο

Πίνακας επιλαχόντων κατά ΑΜΚΑ

Απορριφθέντες-είσες