Προσωρινά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων

Προσωρινά αποτελέσματα άμεσα ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Ενστάσεις: Τρίτη 09/12/2014 έως Πέμπτη 11/12/2014 (δείτε περισσότερα στην ανακοίνωση).

Ανακοίνωση

Δομή Παροχής Συσσιτίου

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πίνακας επιλαχόντων κατά ΑΜΚΑ

Απορριφθέντες-είσες