Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στους παρακάτω τομείς:

  • Να φτιάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα
  • Να χρησιμοποιείτε το internet για προκηρύξεις, αγγελίες και θέσεις εργασίας
  • Να μιλήσετε και να σας ακούσουν για οποιοδήποτεεργασιακό θέμα σας απασχολεί
  • Να προετοιμαστείτε για επαγγελματική συνέντευξη
  • Να δημιουργήσετε επαγγελματικό πλάνο
  • Να ενημερωθείτε για καταρτίσεις και σεμινάρια

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν