ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΗΤΑ

Με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στην προσπάθειά τους να ενταχθούν ισότιμα στην κοινωνία, το  έργο παρέχει  σε ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα, στις οικογένειές τους,  σε  εκπαιδευτικούς και άλλα εμπλεκόμενα ή  ενδιαφερόμενα άτομα υπηρεσίες που περιλαμβάνουν :

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στη Γραμμή Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων : 2160044975, 2160044997, 2160044994

Η Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης – Ψυχολογικής Υποστήριξης λαμβάνει ανώνυμες και επώνυμες αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή και οποιασδήποτε διάκρισης  λόγω ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ωράριο λειτουργίας :  Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Δείτε περισσότερα:  ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ + ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Έργο: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5190350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)