Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Εφήβων

Από το ΧΕΝΙΑ TEENS στο TEEN SPIRIT.

Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Εφήβων με νέα χρηματοδότηση.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.