Θέσεις Εργασίας

Πίνακας κατάταξης για την θέση Συντονιστή-τριας για το έργο «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ. ...

2η Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (17/3/2021) Παράταση Προκήρυξης Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας (5/3/2021) Προκήρυξη Θέσης Προσωπικού Kαθαριότητας Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Πίνακας κατάταξης για την θέση Φροντιστή για το έργο «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω» Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο εδώ. ...