Θέσεις Εργασίας

Θέση Εργασίας Συντονιστή στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». 2η Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Συντονιστή (12/2/2021) Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Συντονιστή (29/1/2021) Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ...

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». 5η Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού (27/4/2021) 4η Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού (6/4/2021) 3η Παράταση Προκήρυξης θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού (16/3/2021) 2η...