Θέση Διερμηνέα Αραβικών Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  “TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)