Θέση Εργασίας Διερμηνέα Αραβικών “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

 Θέση Εργασίας Διερμηνέα Αραβικών “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας Διερμηνέα
Αραβικών για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών
και άνω»