Θέση Εργασίας Διερμηνέας Σομαλί “16 Plus” (3η παράταση)

Θέση Εργασίας Διερμηνέας Σομαλί “16 Plus” (3η παράταση)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 (μία) νέα θέση εργασίας Διερμηνέα
Γλώσσας Σομαλί για το πρόγραμμα: «Επιχορήγηση της Ν.Π. Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ
για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16
ετών και άνω»