Θέση Εργασίας Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου για τα Teen Spirit Apartments (2η παράταση)

 Θέση Εργασίας Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου για τα Teen Spirit Apartments (2η παράταση)

θέση εργασίας
Δικηγόρου/Νομικού Συμβούλου στο πλαίσιο της Δράσης: Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS 2” με MIS 6011314. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.