Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

 Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικού
στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16
ετών και άνω»