Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού για τα Teen Spirit Apartments (1η Παράταση)

Θέση Εργασίας Εκπαιδευτικού για τα Teen Spirit Apartments (1η Παράταση)

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Εκπαιδευτικού για τη Δράση:
Επιχορήγηση ΝΠ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργία Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων TEEN SPIRIT APARTMENTS.