Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνου Ψυχολόγου Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Επιστημονικά
Υπεύθυνου/Ψυχολόγου της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης
«ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»