Θέση Εργασίας Φροντιστή “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Φροντιστή “16 Plus” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας στο
πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»