Θέση Εργασίας Φροντιστή “16 Plus”

Θέση Εργασίας Φροντιστή “16 Plus”

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις εργασίας Φροντιστή/-ριας
στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη Λειτουργία
Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω»