Θέση Εργασίας Φροντιστής Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+ (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Φροντιστής Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για το ΛΟΑΤΚΙ+ (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Φροντιστή/στριας
της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»