Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού “16 Plus” (παράταση)

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού “16 Plus” (παράταση)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δύο (2) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού/ής
Λειτουργού στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ για τη
Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών
και άνω»