Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει μια (1) νέα θέση εργασίας Κοινωνικού
Λειτουργού της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων της Πράξης «ΔΡΑΣΗ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ
ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»