Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+).

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»