Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για το ΛΟΑΤΚΙ+

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει δυο (2) νέες θέσεις εργασίας Κοινωνικού
Λειτουργού της Δομής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΛΟΑΤΚΙ+
(LGBTQI+) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»