Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Θέση Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων “TEEN SPIRIT II” (πίνακας κατάταξης)

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ προκηρύσσει 1 θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού για το έργο:
Επιχορήγηση ΝΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (ΕΚΠΟΣΠΟ) ΝΟΣΤΟΣ για την υλοποίηση του έργου
Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. TEEN SPIRIT ΙΙ